STEROWANIE OPTYMALIZUJĄCE

W ofercie firmy Piab można znaleźć szeroką gammę elementów sterowania układami próżniowymi, które służą do ułatwienia zarządzania próżnią, obniżają zużycie sprężonego powietrza oraz hałas.

AVM™2 (Automatic Vacuum Management)

 • Kompletna elektrycznie sterowana jednostka kontrolna z wbudowanym systemem oszczędzania powietrza i monitorowaniem.
 • Odpowiednie dla pomp w aplikacjach uszczelnionych.

CU (Jednostka Sterująca)

 • Elektrycznie sterowana jednostka kontrolna.
 • Odpowiednie dla pomp w nieszczelnych aplikacjach lub małych, szybkich aplikacjach typu “podnieś i połóż”.

piSAVE optimize

 • Automatyczna redukcja sprężonego powietrza poprzez regulację ciśnienia zasilania po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia.
 • Zwiększa wydajność poprzez utrzymywanie stałego poziomu podciśnienia podczas

każdego cyklu pracy.

 • W pełni pneumatyczne - nie ma potrzeby programowania lub prowadzenia instalacji

elektrycznej.

 • Szybkie początkowe opróżnianie bez zmniejszenia prędkości/ przepływu podciśnienia.
 • Przeznaczone do pracy w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi.

piSAVE onoff

 • Automatycznie redukuje zużycie sprężonego powietrza przez użycie energii tylko wtedy,

gdy jest to konieczne. Pompa wyłącza się po uzyskaniu ustawionego poziomu podciśnienia i

włącza ponownie aby skompensować nieszczelności układu.

 • Nadaje się do stosowania w aplikacjach szczelnych lub scentralizowanym systemie

próżniowym z zewnętrznym kolektorem.

 • W pełni pneumatyczne - nie ma potrzeby programowania lub prowadzenia instalacji

elektrycznej.

piSAVE release

 • Możliwość szybkiego uwolnienia przenoszonych produktów zwiększą przepustowość i

zmniejsza czas przestojów.

 • Redukuje zużycie sprężonego powietrza w porównaniu do tradycyjnych pneumatycznych

układów przedmuchu.

 • Upraszcza system próżniowy, ponieważ jego sterowanie jest zsynchronizowane z pompą.

piSAVE sense

 • Redukuje zużycie energii, eliminując potrzebę stosowania ponadgabarytowych pomp

próżniowych wymaganych do skompensowania strat w otwartych przyssawkach.

 •  Zapobiega upadkowi przenoszonych elementów i przestojom maszyny spowodowanym

różnicami w konfiguracji podnoszonych elementów i w efekcie utracie próżni.

 • Zmniejsza potrzebę stosowania wielu chwytaków do obsługi różnych konfiguracji

elementów.

 • Dobrze sprawdza się w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi.
 • Pełny przepływ, gdy przyssawki są w kontakcie z przenoszonym przedmiotem - krótsze

czasy cykli. Odpowiednie do konfigurowalnych chwytaków w scentralizowanych systemach

próżniowych.

piSAVE restrict

 • Redukcja zużycia energii przy przenoszeniu różnej ilości i wielkości przedmiotów
 • wykonanych z nieporowatych materiałów.
 • u Zapobiega upadkowi przenoszonych elementów i przestojom maszyny spowodowanym
 • różnicami w konfiguracji podnoszonych elementów i w efekcie utracie próżni.
 • Nadaje się do stosowania w konfigurowalnych chwytakach do przenoszenia nieporowatych elementów w scentralizowanych systemach próżniowych.

Zawory elektromagnetyczne

 • Elektrycznie sterowane zawory powietrza do kontroli stanu kiedy pompa ma zostać włączona/wyłączona.
 

Regulatory

 • Pneumatyczne lub mechaniczne regulatory sprężonego powietrza sprężonego do sterowania optymalnym ciśnieniem zasilania pompy.
 

piSAVE release

 • Możliwość szybkiego uwolnienia przenoszonych produktów zwiększą przepustowość i zmniejsza czas przestojów.
 • Redukuje zużycie sprężonego powietrza w porównaniu do tradycyjnych pneumatycznych układów przedmuchu.
 • Upraszcza system próżniowy, ponieważ jego sterowanie jest zsynchronizowane z pompą.
 

Zawór przedmuchu

 • Zawór zwrotny rozdziela elementy systemu próżniowego od przedmuchu.
 • Zoptymalizowane ciśnienie otwarcia przedmuchu używane w zdecentralizowanych systemach próżniowych.
 

Przełączniki próżniowe (Pneumatyczne)

 • Pneumatyczne czujniki próżni, które dają wyraźny sygnał pneumatyczny przy określonym poziomie próżni.
 • Odpowiednie dla zwiększenia bezpieczeństwa i monitorowania w całkowicie pneumatycznym systemie np. w ergonomicznym urządzeniu podnoszącym.
 

Przełączniki próżniowe (Elektromechaniczne)

 • Elektryczne czujniki próżni, które dają wyraźny sygnał elektryczny przy określonym poziomie próżni.
 • Mogą być stosowane do zasilania innego obciążenia, jak czujniki połączone szeregowo w celu zapewnienia wspólnego wyjścia do PLC lub BUS-I / 0, np. w zdecentralizowanych systemach próżniowych w robotach.
 

Przełączniki próżniowe (Półprzewodnikowe)

 • Elektrycznie sterowane czujniki próżniowe z wyjściem tranzystorowym podającym wyraźny sygnał przy określonym poziomie próżni.
 • Dostępne z wyświetlaczem i rekomendowane kiedy wymagana jest dokładność i powtarzalność.
 • Przeznaczone dla integracji w systemach kontroli i monitorowania.