Automatyka

Zawory regulacyjne ,procesowe , czujniki ciśnienia ,

Elementy podciśnienia – ssawki ,kompensatory ,czujniki

Elementy bezpieczeństwa maszyn

Automatyka sterownicza